Rekisteriselosta

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

UKK Terveyspalvelut Oy
Kaupinpuistonkatu 1
33500 Tampere
Puh. (03) 282 9111
www.ukkterveyspalvelut.fi

2. Rekisterin nimi

Unen, fyysisen aktiivisuuden ja kunnon sekä elämänhallinnan tietokanta.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja käytetään asiakassuhteessa olevien henkilöiden elämänhallinnan, unen sekä fyysisen aktiivisuuden ja kunnon mittaamiseen, analysointiin ja raportointiin sekä tutkimuksiin. Tutkimuksiin osallistuvilta asiakkailta pyydetään erikseen valtuutus sellaiseen osallistumiseen.

4. Rekisteriin kuuluvat osat ja niitä hoitavat tahot

  1. Kuntokartoitukset, verkkokyselyt - yhteyshenkilönä Ari Mänttäri
  2. Liikemittarilla kerättävät fyysisen aktiivisuuden sekä unen laadun tideto - yhteyshenkilönä Teemu Haapala
  3. Koulutus- ja tapahtumapalvelut - yhteyshenkilönä Teemu Haapala
  4. Myynti, laskutus ja hallinto - yhteyshenkilönä Teemu Haapala

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakaskäyttäjien itsensä antamat henkilökohtaiset tiedot, heidän työyhteisötiedot joita organisaatiot julkaisevat itse. Terv eys- ja kuntokattoituksesta sekä verkkovalmennuksesta kertyvät mittaustiedot.

6. Tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle tai siirretä UKKTP:n ulkopuolelle. Poikkeuksena ovat verkkovalmentajat, jotka asiakkaalta henkilökohtaisen luvan saatuaan voivat nähdä heidän henkilö- ja terveystietojaan.

8. Rekisterin tietosisältö

 

 

 

Pakollinen
Pakollinen